Edukacija

      Plan rada ovog kursa jeste sticanje izuzetno kvalitetnog i primenljivog znanja savremenog korišćenja računara u poslovnom okruženju. Predznanje nije neophodno. Kurs se sastoji iz više oblasti koje su od vitalnog značaja za pravilno razumevanje i racionalno korišćenje računara.

      U prvom delu kursa uče se osnove računarstva i računarske tehnologije sa osvrtom na istorijat računarstva uz objašnjenje računarskih komponenti koje su sastavni deo savremenog računarskog sistema.

      U drugom delu, upoznaje se operativni sistem Windows (XP/7) gde se stiču znanja o korišćenju računarskih resursa, manipulaciji folderima i datotekama i osnovnim Windows strukturama, organizacija podataka na spoljnim memorijama, načini trajnog čuvanja podataka i sigurnost sistema.

      Microsoft Word koji služi za unos teksta, obradu teksta kao i njegovu štampu. Pravljenje obrazaca, tabela, insertovanje slika, slanje dokumenta na faks, samo su neke odoblasti ovog dela kursa. Četvrti deo kursa pripada programu za tabelarne proračune- Microsoft Excel-u, pogodnom za razna izračunavanja (kalkulacije), preglede i analize.

      Peti deo namenjen je trenutno najpopularnijem segmentu korišćenja računara – komunikaciji putem Interneta uz objašnjanje načina funkcionisanja Interneta – kao i korišćenje njegovih osnovnih servisa: mail-a (slanja i prijema pošte) i WWW-a (multimedijalnih prezentacija).

Na kraju kursa radi se TEST iz svih oblasti pred stručnim komisijom. Nakon položenog ispita dobija se SERTIFIKAT o stečenom znanju.


Ukupna dužina trajanja kursa je 50 časova (šest nedelja), tri puta nedeljno po dva sata. Plan rada po oblastima:

Microsoft Word for Windows 20 časova
Microsoft Excell 14 časova
Internet 8 časova
Test 2 časa
Uvod u raćunarstvo i O.S. Windows XP/7 6 časova
Prijavljivanje na telefon: 036-318-490, 318-491 u periodu od 7.30 do 16.30 h