an image

U poslednjoj deceniji delovanja postigli smo međunarodno priznate standarde u oblasti informacionih tehnologija. INFORM je svoje delovanje usmerio u tri osnovna pravca:

Poslovni programi za preduzeća;
Obuka i specijalistički kursevi;
Prodaja računarske opreme i sistemskog softvera.

Poslovni sistem INFORM 2.0 predstavlja drugu generaciju softvera zasnovanog na ".NET" tehnologiji i nezavisno od platforme i vrste baze podataka. To omogucava lak pristup ali i održavanje sa udaljenih lokacija. Sve neophodne zaštite su uključene (VPN, lozinke...).

U sklopu Računarske akademije vrši se edukacija kako korisnika ovih programa tako i polaznika za ostale programske alate neophodne u poslovnim procesima.

Računarska i telekomunikaciona oprema je poznatih svetskih proizvodjača.

Vršimo projektovanje i izvođenje LAN/WAN mreza.

Više informacija...

KORISNICKI PROGRAMI

Inform instalira programe za vodjenje
- trgovine na veliko
- gotovih proizvoda
- trgovine na malo
- osnovnih sredstava
- proizvodnje
- obracuna zarada
- materijala

Izgradjuje celoviti informacioni sistem preduzeca prema ISO standardima
Knjigovodstveni nadzor sve do izrade zavrsnog racuna.
Izrada korisnickih programa po zahtevu korisnika.