SAP AG je svetski lider na tržištu ERP Tehnologija (Enterprise Resource Planning). Sa centralom u Waldorfu u Nemačkoj, SAP nudi poslovnu platformu koja predstavlja moćan alat za razvoj preduzeća koji doprinosi optimalnom korišćenju informacionih resursa firme, poboljšanju efikasnosti u poslovanju i građenju jakih relacija sa okruženjem.

      SAP daje industrijska rešenja koja su zasnovana na detaljnom poznavanju procesa koji pokreće poslovanje preduzeća, bez obzira na veličinu i tip industrije.

U konceptu SAP rešenja ugrađeni su sledeći principi:

  • potpuna integrisanost svih aplikativnih modula,
  • visoka funcionalnost i produktivnost,
  • sveobuhvatnost i pouzdanost u radu,
  • fleksibilnost i segmentiranost.

       SAP je potpuno integrisano aplikativno rešenje koje pokriva ključne poslovne procese. SAP aplikativni moduli automatizuju procese koji su osnova za odvijanje međusobno povezanih poslovnih aktivnosti: od nabavke , proizvodnje, prodaje i distribucije, do finansija i računovodstva. Informacije se unose samo jednom, i to na mestu iniciranja poslovnog procesa, i dostupne su u svako vreme i na svakom mestu.

      SAP je potpuno integrisano aplikativno rešenje koje pokriva ključne poslovne procese.